Appartement T2 - Ferragudo, Lagoa, à vendre

 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/c278105b-dbc7-46a3-91e8-ce20065372bc.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/b208518a-3cb5-4762-9edd-58cc4765acd7.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/244e33b7-ef7b-49c1-953a-63b5e5043449.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/36d9c848-798d-43a1-b37e-591d6e0112b9.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/cef1bd6e-0ea2-4a6a-84a4-2fc1f2485e85.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/5d7b322e-2678-4489-9679-5cc34eac5204.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/7a4b148d-a423-4efd-b125-7315edb42921.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/b3d75b9c-483c-47ba-aa7d-11f0f6ee8f01.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/6a3e3529-896f-4401-a8f6-55588838bb2e.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/7099270c-28dd-42f5-9c83-15c3e96c9510.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/2819bafa-bb50-497d-a4e1-441cb292547e.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/dcab27fc-507f-404c-8d47-4e8e16de0341.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/f146e3db-5bc7-40da-be11-38f60d676fdf.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/fe00e808-cc94-4dcc-93dc-75b0ec6d0871.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/dba39802-208a-427a-980d-5bd79c54f94f.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/ea468cfe-12ee-429f-9cfb-cbd9e5d7b577.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/df03832f-960c-4a29-940a-95c4d0b12067.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/e994f428-f3f4-4ad2-9741-d939d2b3cd41.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/b9c20287-c23a-4cb6-90a0-1d91bb9ab1ad.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/0b0f543a-7090-49f8-b1dd-17bbdfa9c28a.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/811166db-ca52-4017-b533-48eab024522c.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/8e121491-b26e-4290-a40c-88f48be98a10.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/6806a40a-4b19-4200-8b8a-370ae1c3baa1.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/283e44ff-89db-4596-adcd-b43503b9efb1.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/e37a8ebd-b455-4a72-92b3-7431e5e4072a.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/7cc201e0-44a9-49f3-a0db-4737f9dab431.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/f0a99145-c636-4900-8f27-79ce814c3dd5.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/799bbec0-14f1-4dbf-b913-f9d2ef64be07.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/dec679eb-6b67-4ce0-9470-3deb649eb3a4.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/f51e9666-e9e0-4c41-bc3e-852b1aa4bfa7.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/2a99ee64-4a8a-42aa-90de-d90929ae7c2f.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/cbf7f5ca-4755-4640-a70b-6037c09fc2c1.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/9ef11508-ae74-4d7b-8d8d-d474a579fad2.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/fe4df827-934b-4b92-95bd-63f0ccf15e30.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/16872c72-4174-45f6-a51f-9c2c593e5730.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/f7ebb09b-26ca-4d49-9d3d-a7b22ae14453.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/420cf8c9-76ba-486d-9d09-66c99ba1eb4f.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/9b7a0f5f-d7ac-4cbe-af49-d0abcdc7cd8e.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/e626d97b-3dfd-4e3d-9bc5-bad6af4c6f31.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/7d2c092f-e33d-439f-a1bc-50d328c83a19.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/392a8d84-b87c-4e62-86dd-56a701f6a0e2.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/337562ad-fd40-43b6-9177-14646435036d.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/6bf91dd4-6255-4075-aca0-7c1d94696de0.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/dc920893-6ee3-49f6-9764-f6287e5f6a8f.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/761894a9-0f00-4d13-91e7-2b240b2bbfc4.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/af9bffe4-ac0f-4753-97af-93d3238b1fd5.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/71ea125b-6848-4837-acc0-f5695af57072.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/f0b90c6a-7d7c-4ce7-9c8a-4ae8bef5b8a9.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/bde82059-ee25-4ee2-b905-9cdeaa3bc8d3.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/04a9a0b3-5492-42a3-974d-1b50711c4d44.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/1be53d9d-8a2b-464b-9496-7ee44dcf8771.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/ced31d77-54ab-4638-ab20-4160709aeb38.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/b6a09842-ac1d-4915-b758-7e7f475003d0.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/a7c53109-cd5c-4d61-994f-ccbb70e8da60.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/57d168d7-c2b5-4cb3-8a02-8bd8bfb51b13.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/f4b760e0-326d-4d31-ada6-7da1e9cdbb2e.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/61cc403a-381c-4999-a9c1-e9c59191ab3e.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/323db5b6-ab1d-440c-97f8-f11d3fc432ae.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/0bd13ac8-78cf-434b-b631-7fc02b3e5eee.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/8638efbd-67dc-4b78-b2e9-1b402ec82ab6.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/c278105b-dbc7-46a3-91e8-ce20065372bc.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/b208518a-3cb5-4762-9edd-58cc4765acd7.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/244e33b7-ef7b-49c1-953a-63b5e5043449.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/36d9c848-798d-43a1-b37e-591d6e0112b9.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/cef1bd6e-0ea2-4a6a-84a4-2fc1f2485e85.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/5d7b322e-2678-4489-9679-5cc34eac5204.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/7a4b148d-a423-4efd-b125-7315edb42921.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/b3d75b9c-483c-47ba-aa7d-11f0f6ee8f01.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/6a3e3529-896f-4401-a8f6-55588838bb2e.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/7099270c-28dd-42f5-9c83-15c3e96c9510.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/2819bafa-bb50-497d-a4e1-441cb292547e.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/dcab27fc-507f-404c-8d47-4e8e16de0341.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/f146e3db-5bc7-40da-be11-38f60d676fdf.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/fe00e808-cc94-4dcc-93dc-75b0ec6d0871.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/dba39802-208a-427a-980d-5bd79c54f94f.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/ea468cfe-12ee-429f-9cfb-cbd9e5d7b577.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/df03832f-960c-4a29-940a-95c4d0b12067.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/e994f428-f3f4-4ad2-9741-d939d2b3cd41.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/b9c20287-c23a-4cb6-90a0-1d91bb9ab1ad.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/0b0f543a-7090-49f8-b1dd-17bbdfa9c28a.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/811166db-ca52-4017-b533-48eab024522c.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/8e121491-b26e-4290-a40c-88f48be98a10.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/6806a40a-4b19-4200-8b8a-370ae1c3baa1.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/283e44ff-89db-4596-adcd-b43503b9efb1.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/e37a8ebd-b455-4a72-92b3-7431e5e4072a.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/7cc201e0-44a9-49f3-a0db-4737f9dab431.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/f0a99145-c636-4900-8f27-79ce814c3dd5.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/799bbec0-14f1-4dbf-b913-f9d2ef64be07.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/dec679eb-6b67-4ce0-9470-3deb649eb3a4.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/f51e9666-e9e0-4c41-bc3e-852b1aa4bfa7.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/2a99ee64-4a8a-42aa-90de-d90929ae7c2f.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/cbf7f5ca-4755-4640-a70b-6037c09fc2c1.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/9ef11508-ae74-4d7b-8d8d-d474a579fad2.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/fe4df827-934b-4b92-95bd-63f0ccf15e30.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/16872c72-4174-45f6-a51f-9c2c593e5730.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/f7ebb09b-26ca-4d49-9d3d-a7b22ae14453.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/420cf8c9-76ba-486d-9d09-66c99ba1eb4f.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/9b7a0f5f-d7ac-4cbe-af49-d0abcdc7cd8e.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/e626d97b-3dfd-4e3d-9bc5-bad6af4c6f31.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/7d2c092f-e33d-439f-a1bc-50d328c83a19.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/392a8d84-b87c-4e62-86dd-56a701f6a0e2.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/337562ad-fd40-43b6-9177-14646435036d.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/6bf91dd4-6255-4075-aca0-7c1d94696de0.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/dc920893-6ee3-49f6-9764-f6287e5f6a8f.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/761894a9-0f00-4d13-91e7-2b240b2bbfc4.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/af9bffe4-ac0f-4753-97af-93d3238b1fd5.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/71ea125b-6848-4837-acc0-f5695af57072.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/f0b90c6a-7d7c-4ce7-9c8a-4ae8bef5b8a9.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/bde82059-ee25-4ee2-b905-9cdeaa3bc8d3.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/04a9a0b3-5492-42a3-974d-1b50711c4d44.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/1be53d9d-8a2b-464b-9496-7ee44dcf8771.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/ced31d77-54ab-4638-ab20-4160709aeb38.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/b6a09842-ac1d-4915-b758-7e7f475003d0.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/a7c53109-cd5c-4d61-994f-ccbb70e8da60.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/57d168d7-c2b5-4cb3-8a02-8bd8bfb51b13.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/f4b760e0-326d-4d31-ada6-7da1e9cdbb2e.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/61cc403a-381c-4999-a9c1-e9c59191ab3e.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/323db5b6-ab1d-440c-97f8-f11d3fc432ae.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/0bd13ac8-78cf-434b-b631-7fc02b3e5eee.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/1431/85514/8638efbd-67dc-4b78-b2e9-1b402ec82ab6.JPG
 • 2
 • 2
 • 110m2
Réf.: SI1204
Valeur de vente 428.000 €
 • 2
 • 2
 • 110m2
Réf.: SI1204

Excellent appartement à Ferragudo

Excellent appartement à Ferragudo. Situé dans le village de Ferragudo, près de la ville de Portimão. Appartements de 2 chambres d’une superficie comprise entre 2 de 110 m et 120 m2 et terrasses encore découvertes ; Duplex T2 d’une superficie de 147 m2 couverts. Appartements composés de rez-de-chaussée avec hall d’entrée, cuisine avec cuisinière à gaz, hotte, four et micro-ondes, marque teka. Grand salon avec balcon, cellier, salle de bains et terrasse couverte du service. Escaliers menant à l’espace garage et débarras, grands balcons. Grande chambre avec placard, salle de bains, 2 salles de bains et 1 terrasse commune. Parking privé au sous-sol + débarras; Terrasse avec barbecue, table et bancs d’une capacité de 20 personnes, où vous pourrez profiter de quelques heures de plaisir et de loisirs; A 5 minutes des plages de Ferragudo. Vue sur la rivière et la ville de Portimão.

Excellent appartement situé dans le village de Ferragudo, près de la ville de Portimão. appartements de

2 chambres d’une superficie comprise entre 110 m et 120 m2 et terrasses; Duplex T2 d’une superficie de 147 m2.
Apartements composés de hall d’entrée, cuisine avec cuisinière à gaz, hotte, four et micro-ondes, marque teka. Grand salon avec balcon, cellier, salle de bains et terrasse couverte du service.

Sespace de garage et de stockage, grands balcons. Grande chambre avec placard, salle de bains, 2 salles de bains et 1 terrasse commune. Parking privé au sous-sol + débarras.

Terrace avec barbecue, table et bancs d’une capacité de 20 personnes, où vous pourrez profiter de quelques heures de plaisir et de loisirs, à 5 minutes des plages de Ferragudo. Vue de la rivière Arade et de la ville de Portimão. Cote énergétique C.

Ne perdez pas de temps, marquez votre visite maintenant. Nous nous occuperons du financement pour vous! Autorisation n° 36/2019 certifiée par Banco de Portugal pour l’intermédiation financière. Ces informations sont véridiques et ne constituent pas une offre contraignante, sous réserve de confirmation auprès de notre agence. Réf. 1204

Caractéristiques de l'établissement

 • Année de construction: 2009
 • Ascenseur
 • Courte distance à pied de la plage
 • Situation centrale
 • Certification énergétique: C
 • Garage
 • Certification énergétique

Emplacement

Notre site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur. En utilisant le site Web, vous confirmez que vous acceptez l'utilisation de cookies conformément à notre politique de confidentialité.   Apprendre encore plus